Godzinki o bł. Bronisławie

GODZINKI
o bł. Bronisławie

Dziewicy zakonu premonstrateńskiego,
Patronce we wszystkich potrzebach duszy i ciała
Na Jutrznię
Zacznijcie usta moje chwalić Wszechmogącego,
W imieniu Bronisławy, wiernej sługi Jego.
By Cię godnie uwielbiać, miłościwy Boże.
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi, i Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.
Hymn
Witaj Panno czcigodna, Bogu ulubiona,
Z sławnego Odrowążów domu urodzona,
Który wzbogacił Polskę mężami wielkimi,
A niebieską Ojczyznę zaludnił Świętymi.
Jak pośród ciemnej nocy księżyc rzuca blaski
Tak Ty, Panno, jaśniejesz promieniami łaski,
I pociągasz nas wszystkich cnotami swoimi,
Oderwawszy swe serce od marnych dóbr ziemi.
Chwała bądź Ojcu i Jego Synowi;
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.
Antyfona
Niepokalany Pan, nieskazitelną dziewicę błogosławioną Bronisławę
Jeszcze w młodocianym wieku obrał sobie za oblubienicę.
W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.


Módlmy się
Boże, który pokazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisła­wie dla potwierdzenia Jej niewinności i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją będzie chwałą", użycz nam łaski przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubie­nicy, abyśmy wsparci jej zasługami, niewinne i świątobliwe prowadząc życie, stali się godnymi żywota wiecznego, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
Na Prymę
By cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o Wielki Boże, oddawana będzie.
Hymn
Gardzisz ziemią dla Nieba, Bronisławo miła,
Bo miłość serce Twoje ku Bogu zwróciła,
Więc składasz na ofiarę - w dowód tej miłości
Poranek Twego życia, kwiat Twej niewinności.
W mury zwierzynieckiego pospieszasz klasztoru,
By wieść życie anielskie z własnego wyboru.
Poddajesz się ustawom Norberta świętego,
Stając się godną córką Patriarchy tego.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.
Antyfona
Którego piękność słońce i księżyc podziwia,
Tego całym sercem błogosławiona Bronisława ukochała.


W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
Módlmy się
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją bę­dzie chwałą", użycz nam łaski przez dobrotliwą Twoją miłość dla tej Oblubienicy, abyśmy przy pomocy Jej wstawiennictwa mogli niewinne i świątobliwe prowadzić życie, a poddając się ochotnie świętym przyka­zaniom Twoim, stali się godnymi wiecznego wesela! Przez Pana nasze­go Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę­tego, Bóg na wieki wieków. Amen.
Na Tercję
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.
Hymn
Szczęśliwa Panno! Jakżeś miła Chrystusowi,
Gdy swe serce zaślubiasz dusz Oblubieńcowi!
Odziana w strojną szatę nadziemskiej czystości,
Wyrzekłaś się już wszelkich doczesnych próżności.
W ślad za Tobą dziewice Bogu służyć spieszą,
Które Go uwielbiają, jego Serce cieszą.
A Ty im dajesz przykład świętej pobożności,
Wskazując jasną drogę do błogiej wieczności.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.
Antyfona
Przyodział Pan wieczności błogosławioną Bronisławę,
Sukienką białą świętej niewinności.
W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
Módlmy się
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale i moja chwała twoją będzie chwałą", użycz nam łaski przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubie­nicy, abyśmy zachowali ubóstwo ducha i gdy spodoba się Tobie dopu­ścić na nas niedostatek rzeczy doczesnych, znosili go cierpliwie, a oka­zując wzgardę rzeczy doczesnych, stali się godnymi wiecznego żywota; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jed­ności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
Na Sekstę
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mię Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.
Hymn
Gdy się cała poświęcasz obowiązkom stanu,
Przewyższasz palmy w Kades i cedry Libanu,
A gorejąc miłością Oblubieńca Twego,
Obumierasz dla świata i czczych ponęt jego.
„Krokiem olbrzyma" zdążasz ku doskonałości,
Żyjąc tylko dla Boga i Jego miłości.
Poddajesz się ochotnie Bożemu natchnieniu,
Dzień i noc o swym wiecznym myślisz przeznaczeniu.


Chwała bądź Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.
Antyfona
Na usilną modlitwę błogosławionej Bronisławy Bóg spuszcza błogo­sławieństwo swoje,
Ażeby pokazał, iż na prośby jej wszystko uczynić jest gotów.
W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
Módlmy się
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją będzie chwałą", użycz nam łaski przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubie­nicy, abyśmy wsparci Jej zasługami mogli dochować wiernie czystości duszy i ciała, a chwaląc Cię czystym sercem i ustami, dostąpili żywota wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.
Na Nonę
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże!
Niech mię Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.
Hymn
Pragniesz, Panno, już z ziemskich więzów być zwolniona
I z Boskim Oblubieńcem na wieki złączona.
Tęsknisz do chwały wiecznej, której zapewnienie,
Otrzymałaś za chętne, z miłości, cierpienie.
Niedługo Bóg do życzeń Twoich się przychyli,
Zsyła z Nieba aniołów, aby Cię cieszyli.
I Twoją świętą duszę wnet po wyjściu z ciała,
Wprowadzili do Nieba, gdzieś często wzdychała.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.
Antyfona
Zstąpili Aniołowie z Nieba, gdy Bronisława miała się rozstawać z tym światem,
Którzy tę służebnicę Bożą do przybytków Oblubieńca jej szczęśliwie doprowadzili.
W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
Módlmy się
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności jej życia i te do niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale tez i moja chwała twoją będzie chwałą", prosimy Cię przez dobrotliwą Twą miłość dla tej oblubienicy, natchnij nas zamiłowaniem najgłębszej pokory i spraw, abyśmy ćwicząc się w tej ulubionej Tobie cnocie, żadnego o sobie nie mieli zarozumienia, a służąc chętnie bliźnim, dostąpili żywota wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
Na Nieszpór
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże!
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.

 
Hymn
Ty, co byłaś w tym życiu wzorem niewinności,
Osiągnęłaś nagrodę wiecznej szczęśliwości.
Wezwał Cię Bóg do siebie, byś się z Nim złączyła
I za nami do Niego prośby zanosiła.
Dostąpiłaś już chwały, kresu życia tego,
Do którego dążymy z wygnania naszego.
W wiecznej miłości czerpiesz radości bez miary,
Którymi Bóg nagrodził Twe ciche ofiary.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.
Antyfona
O! jak piękna jesteś przyjaciółko Boża, błogosławiona Panno,
W której nieskazitelnym sercu ulubione mieszkanie Bóg sobie obrał.
W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
Módlmy się
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla okazania niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bro­nisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją będzie chwa­łą", prosimy Cię przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubienicy, użycz nam daru cierpliwego znoszenia wszelkich przykrości życia, abyśmy ćwicząc się nieustannie w tej cnocie, dostąpili wiecznego wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
Na Kompletę
Niech nas za Twą przyczyną do siebie nawróci
Jezus Twój Oblubieniec, a gniew swój ukróci.
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.
Hymn
Usłysz, Panno czcigodna, głos Twoich czcicieli
I opieką swą otocz Twoich wielbicieli.
Niech przez Ciebie doznamy grzechów odpuszczenia,
A po znikomym życiu naszych dusz zbawienia!
Spraw niech wiernie służymy Bogu życie całe
I jak Ty wysłużymy sobie wieczną chwałę.
Abyśmy razem z Tobą w Niebie się cieszyli
I Boga, Dobroć samą, na wieki, wielbili.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.
Antyfona
Wnijdźcie, córki Syjonu, a oglądajcie błogosławioną Bronisławę w koronie,
Którą uwieńczył Ją Jezus Chrystus w chwili szczęśliwego przejścia jej do przybytków Nieba.
W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
Módlmy się
Boże, który ukazać się raczyłeś z Krzyżem bł. Dziewicy Twojej Bro­nisławie dla uczczenia niewinności Jej życia, mówiąc: „Bronisławo, mój Krzyż jest twoim, ale i moja chwała jest twoją", prosimy Cię przez do­brotliwą Twą miłość dla tej Oblubienicy, racz zapalić serca nasze ogniem najgorętszej miłości Twojej oraz Najświętszej Twej Matki, aby­śmy znosili cierpliwie wszystkie zniewagi i krzywdy od ludzi nieprzyjaznych spotkać nas mogące, a ćwicząc się w cnocie oddawania dobrem za złe i przebaczając z całego serca urazy, sami dostąpili od Ciebie prze­baczenia win naszych i wiecznego wesela. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
Ofiarowanie godzinek
Przyjm, zacna Bronisławo, od nas te godziny,
Uproś nam uwolnienie od kary i winy!
O to prosimy Ciebie z serdeczną ufnością,
Wiedząc z jak tkliwą ku nam zwracasz się miłością.
Uchroń nas od wszelkiego w tym życiu strapienia,
A wyjednaj nam spokój i czystość sumienia!
Niech chwała Boża rośnie na ziemi i w Niebie,
A my, łask Twych doznając, niech chwalimy Ciebie!