Nowenna (II)

NOWENNA II
do bł. Bronisławy

dla uproszenia sobie łask przez Jej wstawiennictwo

Dzień pierwszy


Bł. Bronisławo, „w młodym wieku na służbę Bogu się oddająca", wyproś mi oderwanie serca od dóbr tej ziemi i gorliwość w staraniu się o zbawienie duszy, oraz tę łaskę... o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dzień drugi


Bł. Bronisławo, „w rozmyślaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca", wyjednaj mi zamiłowanie modlitwy i wszystkie łaski potrzebne do życia świętego oraz tę łaskę... (itd. jak w dzień I).


Dzień trzeci


„Miłośnico Ran Chrystusowych", bł. Bronisławo, i dlatego krzyże i utrapienia chętnie dla Boga znosząca, uproś mi prawdziwą miłość Bożą i cierpliwość w dolegliwościach życia oraz tę łaskę...


Dzień czwarty


„Wzorze najgłębszej pokory", bł. Bronisławo, która pragnęłaś być jak proch zdeptana, uproś mi poznanie i zamiłowanie mej niegodności oraz tę łaskę...


Dzień piąty


„Przykładzie wstrzemięźliwości życia", bł. Bronisławo, która przez umartwienie stałaś się ofiarą miłą Bogu, wyjednaj mi łaskę do zwyciężenia złych skłonności ciała i ochotne poddanie się pod jarzmo nauki Chrystusowej oraz tę łaskę...


Dzień szósty


„Pogardzicielko doczesnej wielkości", bł. Bronisławo, która przez zamiłowanie ukrycia, nie szukałaś własnej chwały w tym życiu, wyproś mi wzgardę próżności światowej, a miłość Bożej chwały oraz tę łaskę...


Dzień siódmy


„Opiekunko do Ciebie się uciekających", bł. Bronisławo, która sercem pełnym miłości spieszyłaś zawsze z pomocą wszelkiej niedoli, uproś mi czynną miłość bliźniego oraz tę łaskę...


Dzień ósmy


„Lilio czystości", bł. Bronisławo, która życiem niewinnym czciłaś Niepokalaną Dziewicę, wyjednaj mi czystość serca i miłość Najświętszej Panny oraz tę łaskę...


Dzień dziewiąty


„Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących", bł. Bronisławo, uproś mi łaskę miłowania Ciebie i naśladowania Cię w cnotach tu na ziemi, a kiedyś w Niebie radość oglądania wraz z Tobą Pana Boga na wieki oraz tę łaskę...