Hymn ku czci bł. Bronisławy

STARY HYMN
ku czci bł. Bronisławy
Siedem wieków mija, odkąd Bronisławę
Czczą pokolenia i głoszą Jej sławę,
Że miła Bogu, cudowna w przyczynie,
Z łask mnogich słynie.
Idą kalecy, niemocą złożeni,
Także na dobrej sławie pokrzywdzeni,
Z ufnością wielką pomocy wzywają,
Której doznają.
Co kto otrzymał, zapisuje w księgę,
Sławiąc u Boga Jej wpływu potęgę,
Łaski zyskane wdzięcznym sercem głosi
O nowe prosi.
Racz Panie wsławić Jej świętość cudami!
Niech w petni chwały żyje miedzy nami!
Niech wszyscy imię Bronisławy znają!
Zawsze kochają!