Modlitwa o cnotę czystości

Nieskażonego panieństwa miłośniku, wielki i miłosierny Boże, któryś bł. Bronisławę miłością Twoją i niebieskimi darami hojnie obsypać raczył, użycz nam łaski, prosimy Cię pokornie, abyśmy, którzy rozpamiętywamy i głosimy Jej znakomite zasługi, w czystości i miłości ku Tobie naśladować Ją umieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.