Litania do św. Norberta

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl sie za nami.
Królowo Wyznawców
Święty Norbercie
Święty Norbercie, cudem uchroniony od śmierci
Święty Norbercie, wyrwany z drogi zatracenia
Święty Norbercie, owocu łaski Bożej
Święty Norbercie, oddany życiu pokutnemu
Święty Norbercie, żarliwy w modlitwie
Święty Norbercie, mężu surowych obyczajów

Święty Norbercie, oddany surowej ascezie
Święty Norbercie, gardzący zaszczytami świata
Święty Norbercie, wędrowny apostole
Święty Norbercie, płomienny kaznodziejo
Święty Norbercie, wytrwały siewco słowa Bożego
Święty Norbercie, głoszący pokute i nawrócenie
Święty Norbercie, nawołujący do zmiany obyczajów
Święty Norbercie, niestrudzony misjonarzu
Święty Norbercie, pełen troski o zbawienie dusz
Święty Norbercie, oddany pracy apostolskiej
Święty Norbercie, reformatorze życia kleru i wiernych
Święty Norbercie, zwalczający błędnowierstwo
Święty Norbercie, zwalczający wrogów Kościoła
Święty Norbercie, obrońco Kościoła i jego praw
Święty Norbercie, gorliwy o sprawy Boże
Święty Norbercie, niedościgniony przykładzie pokory
Święty Norbercie, wzorze czystości
Święty Norbercie, przykładzie posłuszeństwa
Święty Norbercie, miłośniku ewangelicznego ubóstwa
Święty Norbercie, wielki czcicielu Eucharystii
Święty Norbercie, założycielu zakonu
Święty Norbercie, niestrudzony w pracy duszpasterskiej
Święty Norbercie, promotorze życia zakonnego
Święty Norbercie, wzorze kapłanów i biskupów
Święty Norbercie, pokorny i gorliwy w służbie Bożej
Święty Norbercie, wierny Synu Kościoła
Święty Norbercie, Ojcze ubogich
Święty Norbercie, jaśniejący duchem miłosierdzia Bożego
Święty Norbercie, wielki Cudotwórco Boży
Święty Norbercie, możny Orędowniku przed Bogiem
Święty Norbercie, cierpliwy w przedsięwzięciach
Święty Norbercie, nasz możny Patronie


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sie nad nami.

Módl sie za nami święty Norbercie,
Abyśmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy sie: Boże, Ty sprawiłeś, ze święty Norbert, biskup, odznaczał sie w służbie Kościoła duchem modlitwy i pasterska gorliwością, daj, aby lud Twój, za jego wstawiennictwem cieszył sie pasterzami według Serca Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen